ჩვენს შესახებ

  საქართველოს ხარისხის ასოციაცია 2013 წელს ხარისხის პროფესიონალებისა და ბიზნესმენების ინიციატივით დაფუძნდა.

    საქართველოს ხარისხის ასოციაცია ერთადერთი ორგანიზაციაა საქართველოში, რომელიც ქართულ

ბაზარზე ხარისხის მაღალი სტანდარტების დანვერგვაზე მუშაობს. საქართველოს ხარისხის ასოციაცია

წარმოადგენს საქართველოს ევროპის ხარისხის ორგანიზაციაში ხმისა და ვეტოს უფლებით.