ხედვა

საქართველოს ხარისხის ასოციაცია დაარსდა 2003 წელს ხარისხზე ორიენტირებული კომპანიებისა და ორგანიზაციების ინიციატივით, როგორც პირველი და ერთადერტი ბიზნესის, მეცნეირებისა და ხარისხის პროფესიონალთა გაერთიანება საქართველოში. ასოციაცია ხელს უწყობს საწარმოებსა და მომსახურების სფეროში ხარისხის მენეჯმენტის თანამედროვე სისტემების დანერგვას და წარმატებული ბიზნეს-საქმიანობის წარმოჩენას.