წევრი კომპანიები

1. ააიპ ,,ხარისხის ნიშანი”

2. შპს ,,კაპაროლ ჯორჯია”

3. შპს ,,კალმატრონჰიდროიზოლაცია”

4. კს ,,კორძაძის საადვოკატო ბიურო”

5. შპს ,,ჯეპრა”

6. შპს ,,ჯორჯიან ეკო”

7. სს ,,საქკაბელი”

8. შპს ,,გუდვილი”

9. შპს ,,ჰოტელკრუიზი”

10. შპს ,,სუფთა სამყარო”

11. შპს ,,კაპიტან +”

12. შპს ,,სოფმარი”

13. შპს ,,ასკანელი ძმები”

14. შპს ,,გეოპლანტი”

15. შპს ,,სანტე ჯი ემ თი პროდუქტები”

16. ააიპ ,,საქართველოს ხარისხის ფონდი”

17. შპს ,,ავტოლაინი”

18. შპს ,,სიფუდ გრუპი”